Acest website are suport limitat pentru browserul tău . Îți recomandăm să folosești Edge, Chrome, Safari sau Firefox.

Transport gratuit la comenzile peste 500lei

Regulament giveaway

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE MARKETING

 

“Social Media Giveaway” 

 

SECTIUNEA 1: ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 
 1. Campania de marketing este organizata de catre: 

Societatea Arfena Impex SRL, cu sediul social in Arad, B-dul. Revolutiei 31, jud. Arad, inregistrata  la Registrul Comertului sub nr. J02/520/1994, Cod Unic de Inregistrare RO5530180, denumita in  continuare Organizator. 

 1. Participantii la campanie au obligatia de a respecta termenii si conditiile prezentului Regulament,  care este disponibil public si gratuit la adresa www.iosabijuterii.ro sau poate fi solicitat la adresa  de email contact@iosabijuterii.ro.  

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament. Modificarile aduse intra in vigoare  numai dupa publicarea lor la adresa www.iosabijuterii.ro. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru  luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atat timp cat acestea sunt afisate pe site. 

 

SECTIUNEA 2: LOCUL SI DURATA CAMPANIEI 
 1. Campania de marketing se organizeaza printr-o interactiune cu o postare definita ca postarea care initiaza campania de “giveaway”.
 2. Campania se desfasoara in perioada 21.10 – 04.11.2023. Campania incepe la momentul postarii video-ului de giveaway.
 3. Organizatorii isi rezerva dreptul de a prelungi durata campaniei pe parcursul derularii acesteia, cu  conditia de a anunta acest lucru public, pe site-ul Organizatorului.

 

SECTIUNEA 3: DREPTUL DE PARTICIPARE 
 1. La aceasta campanie au dreptul de participare persoanele fizice din Romania care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:  

- Sa fie subscrisi la pagina de Instagram a brandului IOSA; 

- Sa interactioneze cu postarea campaniei

- Sa mentioneze cel putin doua persoane la postarea campaniei

 1. La aceasta campanie nu au dreptul de a participa urmatoarele categorii: 

- Persoane juridice; 

- Angajatii Organizatorului, precum si rudele de gradul I si II ale acestora; 

 

SECTIUNEA 4: MECANISMUL CAMPANIEI 
 1. Campania de marketing este organizata in perioada 21.10 – 04.11.2023 si presupune interactionarea cu postarea aleasa pentru giveaway:
 • Participantul trebuie sa fie subscrisa paginii Instagram “IOSA Bijuterii”
 • Participantul trebuie sa interactioneze cu postarea (like, comment)
 • Participantul trebuie sa mentioneze cel putin o persoana in comentariul postarii.
 1. Castigatorul va fi ales la sfarsitul campaniei cu ajutorul unui randomizator online.
 2. Premiul va fi expediat de catre Organizator la adresa furnizata de catre castigator.

 

SECTIUNEA 5: PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA 
 1. Prin participarea la giveaway si castigarea concursului in conditiile prezentului  Regulament, persoana castigatoare va fi rasplatita cu un produs vandut in magazinul online de IOSA Bijuterii. Valoarea acestui articol este 400ron; 
 2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlocui premiul cu altul de o valoare similara, in cazul in  care stocul nu va permite onorarea punctului 1, din cadrul sectiunii 5;  
 3. Participantii la campanie nu pot solicita contravaloarea produselor in bani si nici oferirea unui  discount din pretul promotional/de lista. 

 

SECTIUNEA 6: ASPECTE LEGALE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER  PERSONAL 
 1. Pentru implementarea acestei campanii, Organizatorul va prelucra date cu caracter personal ale  Participantilor. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor in  conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protectia persoanelor cu privire  la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Furnizarea datelor  solicitate este obligatorie pentru participarea in cadrul Campaniei. 
 2. Prin simpla participare in cadrul acestei campanii, Participantii inteleg si sunt de acord cu  prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Organizator in vederea organizarii campaniei,  validarii, a oferirii articolului promotional si ulterior pentru a organiza cursele de transport. 
 3. Participantii inteleg ca prelucrarea datelor personale in conditiile si in scopul declarat in prezentul  Regulament este indispensabila derularii prezentei campanii. 
 4. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia  datelor cu caracter personal pe durata Campaniei si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa  pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor si sa le utilizeze conform  prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.  
 5. Participantii au, conform Regulamentului (UE) 2016/679, urmatoarele drepturi: dreptul la informare,  dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea  prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor si dreptul la opozitie.  

 

SECȚIUNEA 7: LIMITAREA RASPUNDERII 
 1. Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea pentru, incluzand dar fara a se limita la, urmatoarele  cazuri: formularul de comanda este incomplet, inexact sau incorect; 
 2. Organizatorul are dreptul de a invalida participarile care nu respecta mecanismul campaniei.
 3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campania. In  cazul in care se observa anumite tentative de frauda, intrarile respective vor fi anulate. SECTIUNEA 8: INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN 
 1. Prezenta campanie poate inceta inainte de termen in cazuri justificate, cum ar fi forta majora sau imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua aceasta  campanie. 
 2. Incetarea campaniei inainte de termen va fi facuta publică pe site-ul Organizatorului. 

 

SECTIUNEA 9: CONTESTATII
 1. Eventuale contestatii cu privire la modul de desfasurare a campaniei sau de validare a  comenzilor se transmit pe adresa de email contact@iosabijuterii.ro pana la data finalizarii  campaniei, respectiv 04.11.2023. Contestatiile transmise dupa aceasta data, nu vor fi luate in  considerare; 
 2. Organizatorul va transmite raspuns eventualelor contestatii primite conform punctului 1, in termen  de 5 zile lucratoare de la data primirii contestatiei; 
 3. Reclamatiile referitoare la articolul promotional oferit, ulterioare momentului semnarii procesului  verbal de predare-primire, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

 

 

Coș de cumpărături

Comandă ta se califică pentru transport gratuit! Cumpara de inca lei500 pentru transport gratuit.
Nu mai sunt produse disponibile

Coșul tău este gol